Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Vyšlo další číslo zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula 2/2013

 

V Campanule 2/2013 se dozvíte o zakončení projektu Moravskoslezského kraje "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko" a uskutečněných aktivitách v rámci projektu. Dále vám představíme novou přírodní památku v CHKO Jeseníky a dozvíte se jaká byla ptačí sezona v Jeseníkách. Představíme vám nově vydanou knihu "Chráněné a ohrožené rostliny CHKOJ" a můžete si prohlédnout fotogalerii chráněných rostlin CHKOJ. Rozhovor nám poskytl člen horské služby Jeseníky Slávek Tejnský. Dozvíte se také o návratu původního sladkoplodého jeřábu na Jesenicko.

 

Všechna vydaná čísla zpravodaje CHKO Jeseníky naleznete na: www.actaea.cz/index.php?id=64

zp_campanula_2_2013_obalka.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakončení projektu Moravskoslezského kraje „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko" (2010–2013)

V roce 2013 končí projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko", jehož cílem je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji.

Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a realizován je ve spolupráci s partnery, kterými jsou AOPK ČR, Lesy ČR, s.p., MŽP ČR, o.s. Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA. 
Výstupem projektu je řada publikací, filmový materiál, výstavy, lokální či regionální informační tabule k chráněným územím včetně evropsky významných lokalit, zpravodaje, brožury, informační letáky, naučné stezky, úpravy webových stránek a informačních portálů. V rámci projektu byla také podporována návštěvnická střediska.

Realizaci projektu v CHKO Jeseníky zajistila ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu společně se Správou CHKO Jeseníky. V rámci projektu byly pro CHKO Jeseníky vydány informační letáky Jesenické horské smrčiny a Jesenické hole, tištěné brožury k naučným stezkám Bílá Opava a Velká kotlina, kniha Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Zpravodaj CHKO Jeseníky Campanula, informační panely a panely k NS Velká kotlina a NS Rejvíz.

Více informací o projektu a projektové výstupy naleznete na webových stránkách projektu infoms.kr-moravskoslezsky.cz.

Projekt je financován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+.

Vyšla kniha Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky

V rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013) bylo podpořeno vydání knihy Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky, kterou vydal jesenický botanik Leoš Bureš.

Kniha formátu A4 je vytištěna na těžkém křídovém papíře a vázána v tvrdých laminovaných deskách. Má 314 stran a obsahuje přes 840 barevných fotografií. Po úvodních kapitolách, pojednávajících obecně o problematice druhové ochrany rostlin a o květeně CHKO Jeseníky (včetně historického vývoje jejího poznávání), následuje hlavní část, v níž jsou popisy 400 druhů, poddruhů a kříženců jesenického červeného seznamu. Ohrožené druhy, které dosud v Jeseníkách rostou, jsou podrobně popsány, včetně jejich současných i bývalých lokalit; u každého je fotografie jeho charakteristického vzezření a typického biotopu nebo hlavní lokality. Taxony nezvěstné, vyhynulé a nejasné jsou popsány stručněji.

Kniha je koncipovaná tak, aby v ní byla uvedena všechna nejdůležitější data pro odborníky, ale aby byla také dobře srozumitelná a zajímavá i pro širší laickou veřejnost, pro všechny milovníky jesenické květeny a jesenické přírody.

kniha_ohrozene_rostliny_chko.png