Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013) 

Cílem projektu je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody a především zvýšení povědomí veřejnosti o soustavě Natura 2000 v Moravskoslezském kraji. 
Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a realizován je ve spolupráci s partnery, kterými jsou AOPK ČR, Lesy ČR, s.p., MŽP ČR, o.s. Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA. 
Prostřednictvím realizace projektu by mělo dojít ke zlepšení komunikace a výměny informací mezi klíčovými subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody v regionu. Dále by mělo dojít k zajištění vstřícného a aktivního přístupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i veřejnosti k implementaci soustavy Natura 2000, k optimalizaci péče o pozemky s pozitivním dopadem na ochranu ekosystémů a zlepšení vztahu i chování návštěvníků k chráněným územím. 
Výstupem projektu bude řada publikací, filmový materiál, výstavy, lokální či regionální informační tabule k chráněným územím včetně evropsky významných lokalit, zpravodaje, brožury, informační letáky, naučné stezky, úpravy webových stránek a informačních portálů a v neposlední řadě budou podporována návštěvnická střediska.

Projekt je financován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+. 

natura_logo_3.jpg

mzp_logo_01.jpglife_logo.gif

moravskoslezkykraj_logo.png
 
 
 
 
 
Realizace projektu v CHKO Jeseníky

Realizaci projektu v CHKO Jeseníky zajišťuje ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu společně se Správou CHKO Jeseníky.

V rámci projektu provozujeme Informační centrum Natura 2000 Jeseníky, vydáváme informační letáky o soustavě Natura 2000, brožury k vybraným EVL a Zpravodaj CHKO Jeseníky Campanula. Připravujeme publikaci Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků.